Vår historie

Jærbetong og Sandnes Betong har i løpet av flere tiår bygget seg opp bred erfaring og solid kompetanse med leveranser av ferdigbetong og betongprodukter på Sør-Vestlandet. 1.oktober 2016 ble de to selskapene fusjonert. 

Jærbetongs historie

I 1964 startet Skjærpebygg opp selskapet Jærbetong som produserte betong på Nærbø like ved Loen. Året etter etablerte Brødrene Risa Ferdigbetong AS. Disse slo seg etter hvert sammen og dannet selskapet som ble hetende Jærbetong. 

I 1978/79 ble det bygd nytt produksjonsanlegg på Njølstad. Jærbetong var tidlig ute med å tenke nytt med boogiebiler, betongpumper og peleproduksjon. På slutten av 80-tallet utvidet Jærbetong sitt produksjonsareal fra 12 til 70 mål, og begynte å bygge produksjonshaller for peleproduksjon. Peleproduksjonen skjøt fart og var oppe i en produksjon på 100000 meter i året. 

Den største enkeltleveransen av betongpeler var til Vikingskipet til OL på Lillehammer i 1994, bestående av 34000 løpemeter med peler. Vi var på denne tiden 10 – 12 ansatte, og for å få denne jobben i havn ansatte vi sju nye i løpet ei helg. Pelene ble lastet på jernbanevogner på Bryne. 

I 1993 ble selskapet omgjort til et aksjeselskap, der AS Betong gikk inn med 50% eierandel og Risa Gruppen (tidligere Brødrene Risa AS) eide resten. I 1999 kjøpte Brødrene Risa opp AS Betong og ble da eneste eier av Jærbetong AS. I 2007 startet vi produksjon av ReCon løblokker og Bubbledeck. Dette førte til behov for større produksjonsareal, og ny produksjonshall ble satt opp. 

Sandnes Betongs historie  

John Vaule startet i 1952 utgraving av tomter med en beltegående Hanomag-doser. De neste ti årene tok han diverse oppdrag med utgraving av tomter og veibygging. I 1953 startet han grustak på Orstad, i første omgang for å forsyne entreprenører med masse til veibygging og masseutskifting. 


I 1983 bestemte John og sønnene Kai og Helge seg for å gjøre mer enn bare å levere råvarer. De reiste da til Tyskland og kjøpte et mobilt betong blandeverk. I første halvdel av 1984 startet de V Betong, som etter hvert skiftet navn til Sandnes Betong. 

Sandnes Betong kjøpte etterhvert opp Kvinesdal Betong på Sørlandet. 

Fra 2013 eide Stangeland Gruppen (tidligere T. Stangeland Maskin) og Ølen Betong 50% hver i Sandnes Betong. 

Sandnes & Jærbetong 

Ved nyttår 2016 fikk Sandnes Betong og Jærbetong felles eierstruktur, da Ølen Betong, Stangeland Gruppen og Risa Gruppen gikk da sammen om eierskapet for å etablere et samlet Sandnes & Jærbetong. 

Ølen Betong gikk da inn som største eier med 51 % eierandel, mens Stangeland Gruppen og Risa Gruppen har en eierandel på 24,5 % hver. 

Det nye selskapet fusjonerte 1. oktober 2016. 

Sandnes & Jærbetong hadde i 2016 70 ansatte og er en ledende leverandør av ferdigbetong og betongprodukter på Sør-Vestlandet.

Desember 2016 ble Dalen Betong Jørpeland innlemmet i Sandnes & Jærbetong, og vi overtok biler, pumper og blandeverket.

Juni 2019 ble Bygg & Betong på Jørpeland innlemmet i Sandnes & Jærbetong, og vi overtok biler, pumper og blandeverket.

Mars 2022 ble Sirdal Betong på Tonstad innlemmet i Sandnes & Jærbetong, og vi overtok biler, pumper og blandeverket.