PRODUKTER

Priser

Se fullstendig prisliste her.

Les mer

Ferdigbetong

Vi tilbyr ferdigbetong i alle standard fasthets- og bestandighetsklasser til alle typer støpejobber.

Les mer

Betongpeler

Vi har kapasitet til å produsere mer enn 200000 løpemeter peler årlig.

Les mer

Veirekkverk/midtdelere

Jærbetong produserer veirekkverk av typen DeltaBloc, godkjent til bruk i både midlertidige og permanente trafikksikringstiltak.

Les mer

Recon løblokker

Sandnes & Jærbetong produserer ReCon løblokker som gjør det enkelt å bygge solide og fine støttemurer.

Les mer

Plattendekke

Et tradisjonelt plattendekke er et prefabrikkert og ferdig armert betongdekke som brukes som etasjeskiller.

Les mer

Bubbledeck

Bubbledeck er en spesiell type plattendekk som brukes som etasjeskiller i store bygg.

Les mer

Andre produkter

Jersey sperreblokker, skiltfundament og Jærbetongblokka.

Les mer

Spesialprodukter

Vi kan også produsere andre betongprodukter etter forespørsel fra kunder.

Les mer

Transport

Transporten fra blandingsverk til byggeplass er viktig. Les mer om våre biler og utstyr.

Les mer