Samarbeidspartnere

Sandnes & Jærbetong har et godt innarbeidet samarbeid med faglig sterke aktører innen områder som utfyller vår egen organisasjon. Vi er stolte av våre samarbeidspartnere og anbefaler dem på det varmeste.

Ølen Betong

En av landets største betong- og betongvareprodusenter. Leverer høy kvalitet og kompetanse til både større og mindre prosjekter. 

Betongfokus

Betongfokus sin målsetting er å øke forbruket av fabrikkblandet betong og utvikle nye markedsområder for plasstøpte løsninger.

Kontrollrådet

Kontrollrådets formål er å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betongområdet.

Bubbledeck

Bubbledeck er et dekke som oppfører seg som et vanlig flatdekke som spenner i to retninger.

Recon

Recon løblokker er et unikt støttemursystem av betongblokker. Blokkene gir et flott og ryddig resultat.

Deltabloc

Betong-midtdeler fra Deltabloc hindrer møteulykker, utforkjøringer og redder liv hver dag.

Norcem AS

Norcem AS er den eneste produsenten av sement i Norge.

Leimet

Leimet er et familieeid selskap innen metal-bransjen.

Mapei

En av verdens største produsenter av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen.

Leif Hübert

Leif Hübert Stål AS driver grossistvirksomhet for stål og metaller og er en ledende aktør på disse områdene.

Pintos

Pintos er en ledende produsent av negler og forsterkninger i de nordiske landene.

Schwenk

Norges største importør av sement i bulk til ferdigbetongbransjen, og til produsenter av betongelement, kommunalvarer, mørtel og belegningsstein.

Risa

En av landets største entreprenører innenfor bygg og anlegg og driver med riving, sprengning, boring og veivedlikehold.

Stangeland Gruppen

En ledende entreprenør innen store infrastrukturprosjekter innen både bolig og næringsbygg, samt samferdsel.