Fabrikkanlegg - Nærbø

Utstyr betongproduksjon:

  • Røbacks Mixer 7,5 m³ frittfallsblander, ny i juni 2017.
  • Skako 1,5 m³ tvangsblander, ny aug. 2005.
  • Datastyrt anlegg. Type Procon 5, installert aug. 2005.
  • Turbomatic varmeaggregat 1,25 MW.
  • Skako stålfiberdoseringsanlegg.

Kapasitet betongproduksjon:

Blanding: Inntil 150 m³ pr. time. Betongproduksjon pr. år ca. 70.000 m³.

Eget knuseverk for kortreist tilslag.